Služby knižnice

  • Vytváranie fyzických kópii krátkych pasáží titulov v printovej podobe za primeraný poplatok.
  • Predaj duplicitných titulov knižnice a predaj publikácii z našej vlastnej produkcie za primeranú cenu.
  • Odkúpenie titulov, ktoré sa v našej knižnici doposiaľ nenachádzajú za primeranú cenu.