Vitajte v knižnici online časopisu Retrospektíva

V knižnici online časopisu Retrospektíva nájdete digitálnu podobu rôznych publikácii nielen regionálneho, ale i zberateľského charakteru, ktoré sú voľne šíriteľné, prípadne takých publikácii, na ktorých uverejnenie sme získali súhlas od ich autorov a vydavateľov alebo sme ich vydavateľmi my sami.

Okrem toho, redakcia online časopisu Retrospektíva disponuje početnou knižnicou titulov v printovej podobe, ktoré obsahujú rôzne zmienky o meste Snina a obciach sninského okresu. Väčšinou ide o zväzky regionálnej literatúry, ale v knižnici sa nachádzajú aj rôzne tituly vydané miestnymi autormi. Čo sa týka knižných žánrov, nachádzajú sa tu tituly odbornej, faktografickej i beletristickej literatúry. Knižnicu sme sa rozhodli sprístupniť na študijné účely širokej verejnosti.

Knižnicu sa snažíme neustále rozširovať. Budeme preto veľmi vďační za upozornenie na antikvariátne alebo novovychádzajúce tituly regionálneho charakteru, ktoré sa v našej knižnici doposiaľ nenachádzajú.


Exif_JPEG_420

Všetky knihy, publikácie a tlačoviny v listinnej podobe, ktorými disponujeme, si zasluhujú patričnú pozornosť, vyžadujú si starostlivé uloženie a uschovanie, prípadne reštaurátorsky, či konzervátorský zásah. Bádanie a štúdium v knižnici sme sa preto rozhodli realizovať iba spôsobom vytvárania fyzických kópii vybraných pasáží, aby sa tituly knižnice častou manipuláciou nepoškodili a taktiež a aby sme predchádzali ich požičiavaniu a prípadnému nevráteniu. V dohľadnej dobe sa budeme snažiť vytvoriť katalóg kníh, publikácií a tlačovín obsiahnutých v našej regionálnej knižnici, pričom tento katalóg bude pravidelne doplňovaný, pričom posledná aktualizácia bude zvýraznená farebne.

Doplňovanie knižnice o nové tituly si vyžaduje i primerané financovanie. Manipulácia s knihami a kopírovanie vybraných pasáži si vyžaduje určitý čas a taktiež energiu, preto budú tieto úkony primeraným spôsobom spoplatnené. Niektoré duplicitné tituly a tituly z produkcie nášho združenia si od nás budete môcť za primeranú cenu taktiež odkúpiť. Týmto opatrením reagujeme na neveľmi priaznivú situáciu, ktorej v poslednom období musíme čeliť v súvislosti s financovaním aktivít takéhoto charakteru. Digitálnu časť knižnice bude môcť každý záujemca využívať úplne bezplatne.

Za pochopenie vopred ďakujeme a veríme, že naša digitálna knižnica si dokáže nájsť mnoho priaznivcov a podporovateľov.

Mgr. Ján Bocan a Ing. Radovan Vrabeľ
Redakcia online časopisu Retrospektíva